Llicències federatives 2006

23 de desembre de 2005

Llicència federativa - Competició
Llicència que haurà de tenir tot pescador que participi en qualsevol competició, des dels campionats provincials fins als campionats internacionals.
Preus
Sènior (15 a 64)50,00€
Infantil (0 a 14)25,00€
Veterà (65 o més)25,00€
Llicència federativa - Recreativa
Llicència que haurà de tenir tot pescador que practiqui l'esport federat de la pesca, exceptuant els que participin als campionats oficials (no socials).
Preus
Sènior (15 a 64)30,00€
Infantil (0 a 14)15,00€
Veterà (65 o més)15,00€

Enllaç permanent: Llicències federatives.