Societats de mar: Condicions dels concursos de pesca 2006

13 de febrer de 2006

Concursos a mar

Donada la importància que els concursos suposen per les Societats, i els pescadors esportius de mar, us informem de les condicions en que aquests es desenvoluparan en el 2006, fruit dels acords que s'estan negociant amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims:

 1. La taxa a pagar pels concursos de mar queda de la següent manera:
  • Una Societat deurà pagar la taxa de 70 euros establerta oficialment per la Generalitat de Catalunya, una sola vegada: Aquesta taxa cobreix el conjunt de proves que composen el concurs social que una Societat desenvolupa al llarg de l'any. Així amb 70 euros cobreix la taxa per tot l'any.
  • Els concursos "open" deuran pagar la taxa de 70 euros per a cada concurs que es realitzi.
  • Els campionats provincials, selectius, de Catalunya o Espanya, deuran pagar la taxa de 70 euros, per a cada un d'ells.
 2. Per tal d'acomplir la legislació vigent en matèria de concursos de pesca marítima i vetllar pel correcte desenvolupament del concurs i la adequada gestió tècnica del mateix:
  • A cada concurs, la Societat organitzadora designarà un representant, un Delegat federatiu, que serà la persona, que a traves d'una acreditació de la FCPEC, avalada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, serà l'encarregada de que el concurs es desenvolupi seguint la normativa vigent.
  • Per fer aquesta tasca i cobrir les despeses inherents, la Societat, rebria un ajut d'acord amb el barem següent:
   • 3 a 5 proves: 150 euros
   • 5 a 12 proves: 250 euros
   • més de 12 proves: 325 euros

Punt important a tenir en compte:

Per tal de tenir dret a gaudir de les ajudes assenyalades, es recorda que les Societats de Pescadors hauran d'estar al corrent de les seves obligacions federatives i/o administratives:

 • Acompliment al 2005 del nombre mínim de llicències federatives per a ser considerada Societat federada.
 • Liquidació de llicències i d'altres obligacions federatives.
 • Liquidació de taxes de concursos de pesca marítima.
 • Haver remes les actes estadístiques de captures en concursos a mar.

Trobareu un enllaç permanent a aquesta notícia des de Competicions.