Societats de riu: Acords sobre les Zones de Pesca Controlada

13 de febrer de 2006

Pesca continental

Donada la importància que les Zones de Pesca Controlada, tenen per les Societats de Pescadors de riu, us informem que desprès d'un any de negociacions amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i d'haver copsat un interès per part del mateix, de tenir en compte l'esforç i dedicació que els pescadors esportius dediquen a les aigües continentals, s'ha arribat als següents acords, a falta només de la corresponent signatura:

 1. Any 2005: Es destina un total de 198.269,08 € en concepte d'Ajudes, a les Societats federades que durant la temporada 2005 han gestionat una Zona de Pesca Controlada, tant sigui de Ciprínids, Salmònids o Intensius, i d'acord amb la extensió de les Zones de Pesca Controlada. Aquesta ajuda es dona per donar compliment del Conveni Vigent entre el Departament de Medi Ambient i aquesta Federació Catalana, i és independent del 10 % dels permisos de pesca expedits que es retornarà, de forma conjunta, a les Societats en concepte de premi de cobrança establert per la normativa vigent.
 2. Any 2006:
  • Continua el sistema de vigilància establert amb la Guarderia Fluvial de la Federació Catalana.
  • Es portaran a terme, com al 2006, les repoblacions a les Zones de Pesca Controlada Intensives i de Truita fora de la zona de salmònids, a partir d'aquest mes de febrer.
  • S'establiran, com al 2005, unes ajudes a les Societats de Pescadors que gestionen Zones de Pesca Controlada.
Punt important a tenir en compte:

Per tal de tenir dret a gaudir de les ajudes assenyalades, es recorda que les Societats de Pescadors hauran d'estar al corrent de les seves obligacions federatives i/o administratives:

 • Acompliment al 2005 del nombre mínim de llicències federatives per a ser considerada Societat Federada.
 • Liquidació de llicències i d'altres obligacions federatives.
 • Acompliment de les condicions establertes per gestionar una Zona de Pesca Controlada.