Nota Informativa: Subvencions en relació a les Zones de Pesca Controlada

20 de juliol de 2007

Resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge de convocatòria de subvencions a les actuacions desenvolupades a les Zones de Pesca Controlada per a l'any 2007

Us assabentem que ha estat publicada la Resolució MAH/2198/2007, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de convocatòria de subvencions a les actuacions desenvolupades a les zones de pesca controlada per a l'any 2007, a la què, en principi, sembla ser que es poden acollir les Societats de Pescadors.

Entenem que aquesta Resolució no pot ser a canvi dels ajuts que hi havia fins ara, aconseguits per la Federació en anys anteriors, sinó que entenem que és, a més a més d'aquells, perquè entre d'altres aspectes aquestes subvencions publicades, poden sol·licitar-la entitats que no siguin Societats de Pescadors.

Si això no fora així, i no hi haguessin més Ajuts per a les Societats de Pescadors per les actuacions a les Zones de Pesca Controlada, us comuniquem que aquesta Federació Catalana recorrerà aquesta Resolució, perquè considerem que les Societats de Pescadors han d'estar abastament retribuïdes en la seva tasca de conservació de les Zones de Pesca Controlada i de facilitar als ciutadans l'accés a la pesca.

Us comuniquem que en la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge, a la qual podeu accedir des d'aquesta web de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, trobareu publicada la Resolució esmentada, en la què es detalla la forma de sol·licitar-la.

Podreu trobar un accés a aquesta nota informativa permanentment a Medi i Natura: Zones de Pesca Controlada.