Nota Informativa: Conveni de col·laboració entre la Secretaria General de l'Esport i la FCPEC

2 de gener de 2008

NOTA INFORMATIVA

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA I CÀSTING

El dia 12 de desembre es va signar al Palau de Pedralbes de Barcelona, el conveni de col·laboració entre la Secretaria General de l’Esport del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, amb l’assistència del Vicepresident del Govern, Sr. Josep-Lluis Carod-Rovira, el Secretari de la Vicepresidència, Sr. Rafel Niubó i la Secretària General de l’Esport, Sra. Anna Pruna.

El conveni té per objecte determinar el marc en el qual la Federació impartirà les activitats relacionades amb la pràctica i promoció de les disciplines i especialitats esportives que li són pròpies, així com establir la contribució econòmica de la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria General de l’Esport, de la Generalitat de Catalunya, en el finançament de les activitats dutes a terme per la Federació durant el període 2008-2011, que puja a la quantitat de 509.826 €.

Entenem que aquest conveni esdevé un element molt important en la consecució de les polítiques i objectius que té fixats aquesta Federació, i que van en la línia de les polítiques de la Secretaria General de l’Esport. L’esport és una activitat humana més i cada cop més important en la nostra societat. Les Federacions som els elements bàsics per a la promoció de les diferents disciplines esportives. I cada cop més amb la vesant de lleure i no només competitiva. La majoria de practicants dels diferents esports ho fan amb una finalitat de lleure, recreativa. Vers aquests esportistes s’ha de dirigir cada cop més l’activitat de les Federacions i en la pesca això es dóna encara amb una major intensitat. La gran majoria dels pescadors esportius ho fan amb una finalitat de lleure, i cada cop més hem de dirigir la nostra activitat vers ells, sense descuidar òbviament les activitats de competició.

Agraïm des d’aquí l’esforç que la Secretaria General de l’Esport està fent per consolidar un model esportiu per a Catalunya, en el què tant de protagonisme s’està donant a l’esport federat com a model de integració i participació de l’esportista. I on les Federacions estem esdevenint els representants dels esportistes i en molts casos, com és el nostre, en els defensors de l’activitat esportiva i dels esportistes, en el seu conjunt, front a qui pretén marginar-nos o imposar normes en detriment dels nostres drets com a esportistes, i en definitiva com a ciutadans.

Fotografia del conveni d'esports signat al Palau de Pedralbes de Barcelona en desembre de 2007