ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2

5 d'agost de 2011

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2 FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA I CÀSTING

Dia: 10 de setembre de 2011

Hora: 11,30 hores primera convocatòria, 12,00 hores segona convocatòria

Lloc: Local del Consell Català de l'Esport . Av. Països Catalans 40-48, 08950, Esplugues de Llobregat – BARCELONA.

Amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Adequació dels Estatuts de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, a la normativa esportiva vigent d’aplicació actual.

2. Lectura dels punts a modificar i/o adequar.

3. Aprovació si s’escau dels nous Estatuts.

4. Torn obert de paraules, sobre l’ordre del dia.

13,00 hores : FINALITZACIÓ.

Notícia classificada a: federacio