CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

16 de novembre de 2011

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PESCA ESPORTIVA I CÀSTING

Dia: 17 de desembre de 2011

Hora: 9,30 hores primera convocatòria, 10,00 hores segona convocatòria

Lloc: Local del Consell Català de l'Esport . Av. Països Catalans 40-48 08950 Esplugues de Llobregat

Amb el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Constitució de l’Assemblea.
  2. Nomenament dels tres interventors per l’aprovació de l’acta de l’assemblea.
  3. Informe de Presidència.
  4. Lectura de l’acta anterior i aprovació si s’escau.
  5. Pressupost econòmic del 2012, i aprovació si s'escau.
  6. Programa d’activitats i calendari esportiu de la FCPEC del 2012. (El calendari de competicions serà provisional fins l’aprovació del Calendari Oficial de la “Federación Española de Pesca y Casting”.)
  7. 11,00-11,30 hores PAUSA

  8. Preparació del Conveni de Gestió de les Societats amb la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat.
  9. Ponències i mocions en cas que n'hagin de presentades
  10. Torn obert de paraules.

13,30 hores : FINALITZACIÓ.

El Secretari

Francisco Pagano Vilaplana

Barcelona, 16 de novembre de 2011

Notícia classificada a: federacio