ACORDS JUNTA DIRECTIVA 12/11/2014

25 de novembre de 2014

ACORDS:

Assumptes esportius:

Adaptar els tipus de federatives existents avui als requisits de la “Llicència única” establerts a la “Ley 15/201 de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa” de la forma més convenient per als federats catalans.

Assumptes econòmics:

Proposar a l’Assemblea la revisió dels preus de les llicències federatives i de les quotes d’inscripció de les Entitats en funció de qual sigui l’augment de les taxes administratives oficials de la pesca quant a llicències, permisos i competicions de pesca continental i de pesca marítima.

Assumptes organitzatius:

Convocar Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting el dia 20 de desembre de 2014 a Sant Joan de Vilatorrada.

Manifestar que solament el president ostenta la representació de la FCPEC quant a la col•laboració amb qualsevol organisme o entitat publica o privada.

Unificar en una sola pòlissa les dues assegurances incloses a cada llicència federativa: l’assegurança de responsabilitat civil front a tercers i l’assegurança personal d’accidents i assistència sanitària.

Participar en el Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya organitzat al 2015 per la Fira de Lleida.

DECLARACIÓ:

La Junta vol expressar la seva solidaritat i carinyo amb l’amic i company Fernando Guirado i la seva família, i els nostres desitjos d’una més que ràpida recuperació de la seva malaltia.

Notícia classificada a: federacio