ACORDS JUNTA DIRECTIVA 12/01/2015

21 de gener de 2015

ACORDS:

Assumptes econòmics:

Fomentar entre les Entitats l’estalvi de taxes i assegurances a tot tipus d’activitats esportives.

Assumptes esportius:

No participar en cap campionat d'Espanya de qualsevol modalitat que no tingui continuïtat després en un campionat d'Europa o del Món, encara que se seguiran celebrant els campionats de Catalunya d'aquestes modalitats.

Participar en els campionats d'Espanya de la resta de modalitats “fins on es pugui arribar” des del punt de vista de l’estalvi i la contenció de les despeses.

Sol·licitar a la Federació Espanyola la celebració del campionat d’Espanya d’Inland Càsting 2015 a la ciutat de Granollers en col·laboració amb la Societat Esportiva de Pescadors de Granollers.

Aprovar la presentació a l’assemblea de la Federació Espanyola de les mocions següents:

  1. Moción para la recuperación de las concentraciones de alto nivel, presentada por Josep Maria Prat, en la que se argumenta y propone la “Recuperación de la concentración selectiva de alto nivel de forma específica y sin mezclarlo con otras competiciones”.
  2. Moción sobre la financiación de las concentraciones de alto nivel, presentada por Francesc Estrada, en la que se argumenta y propone “Que se detallen y justifiquen las aportaciones del Consejo Superior de Deportes asignadas el 2014 a las concentraciones de alto nivel; y que se vuelvan a asumir por parte de la Federación Española los gastos de los deportistas en las concentraciones de alto nivel.
  3. Moción sobre los deportistas de alto nivel del Consejo Superior de Deportes, presentada por Francesc Estrada, en la que se argumenta y se propone “Presentar cada año al Consejo Superior de Deportes la relación de los deportistas de alto nivel para que sean reconocidos como tal y así beneficiarse de las muchas ventajas que representa ser deportista de alto nivel.”

Assumptes organitzatius

Fer una nova pàgina d’Internet amb la col·laboració de la UFEC.

Notícia classificada a: federacio