ACORDS JUNTA DIRECTIVA 09/03/2015

29 de març de 2015

ACORDS:

Assumptes econòmics:

Posposar l’adaptació del patrocini econòmic de cada Àrea en proporció a les seves llicències d’alt nivell fins a que estigui disponible el nou programa de gestió de llicències, concursos i societats.

Assumptes esportius:

Establir que totes les inscripcions als campionats d’Espanya de qualsevol tipus i modalitat s’han de fer des de la FCPEC d’acord amb el nou criteri de la FEP.

Canviar l’acord de la Junta del 12/01/2015 que deia “No participar en cap campionat d'Espanya de qualsevol modalitat que no tingui continuïtat després en un campionat d'Europa o del Món, encara que se seguiran celebrant els campionats de Catalunya d'aquestes modalitats” per possibilitar la participació sota les condicions de l’acord següent: “Poder participar en els Campionats d’Espanya de les modalitats que no tinguin continuïtat en un Campionat d’Europa o del Món sempre que no representin cap cost per l’ACPEC o la FCPEC, es faci prèviament un selectiu o campionat de Catalunya, i admetent-se la participació en les modalitats noves a petició dels esportistes i quan s’hagi assolit les 15 llicències federatives necessàries pels selectius o campionats de Catalunya previs.”

Assumptes de la Generalitat:

Realitzar les accions i iniciatives necessàries per tal que els concursos de pesca continental passin a dependre de l’administració esportiva i no de Medi Natural.

No demanar cap autorització de concursos de pesca continental fins a que es replantegi el nou i molt negatiu procediment proposat per Medi Natural i realitzar i autoritzar per part de la FCPEC solament activitats esportives d’acord amb la legislació esportiva.

Utilitzar preferentment la paraula esportista front a la paraula pescador en considerar que la denominació “esportista” ens apropa a l’administració esportiva i la denominació “pescador” continua lligant-nos a Medi Natural.

Assumptes jurídics:

Aprovar la subscripció d’un contracte d’assessoria jurídica.

Assumptes organitzatius:

Aprovar la confecció d’una pàgina publica d’internet complementaria al nou programa de gestió de federatives, concursos i societats.

Engegar accions per a una millor difusió de la pesca recreativa i esportiva, entre d’altres la edició d’un tríptic informatiu per donar en fires i exposicions, enviar als mitjans de difusió fotos i petites ressenyes dels campionats de Catalunya mitjançant el servei de premsa de la UFEC, i col·laborar amb les productores de continguts sense cap altre límit que la protecció de dades dels esportistes.

Notícia classificada a: federacio