ACORDS JUNTA DIRECTIVA 08/06/2015

23 de juny de 2015

ACORDS:

Assumptes econòmics:

Demanar a l’ACPEC obrir un compte específic per tal que els esportistes i clubs ingressin directament les inscripcions als campionats i tinguin el seu comprovant.

Assumptes esportius:

Millorar l’escenari de Foix amb cartells explicatius, neteja de ribes, llocs de pesca i col·laboració antifurtivisme en coordinació amb el Parc Natural del Foix.

Preparar la renovació i ampliació de la representació de la FCPEC en la FEP.

Convocar i realitzar nous Cursos de Jutges de la FCPEC.

Establir la participació als campionats d’Espanya sota els criteris següents:

  • Modalitats sense continuïtat: Poder participar en els campionats d’Espanya de les modalitats que no tinguin continuïtat en un campionat d’Europa o del Món sempre que no representin cap cost per l’ACPEC o la FCPEC, es faci prèviament un selectiu o campionat de Catalunya, i admetent-se la participació en les modalitats noves a petició dels esportistes i quan s’hagin assolides les 15 llicències federatives necessàries pels selectius o campionats de Catalunya previs (Acord Junta 09/03/2015).
  • Modalitats amb continuïtat: Inscriure en opció A el nombre mínim d’esportistes necessaris per formar una selecció que pugui puntuar en cada modalitat, amb el cost a càrrec de l’ACPEC i “fins on es pugui arribar” des del punt de vista de l’estalvi i la contenció de les despeses. Permetre provisionalment per a l’any 2016 i fins a la seva ratificació a la propera Assemblea General, que cada Àrea determini el nombre d’esportistes que autoritza a participar al campionat d’Espanya amb el cost a càrrec del propi esportista i havent participat prèviament al campionat o selectiu de Catalunya corresponent.

Assumptes de la Generalitat:

Delegar en l’Assessoria Jurídica la finalització de l’expedient administratiu de la denuncia al Consell Català de l’Esport una vegada desaparegudes les raons polítiques del mateix.

Recolzar la negociació del nou procediment de tramitació de les competicions de pesca continental en el sentit d’agilitzar el pagament de les taxes, l’expedició dels permisos i la tramitació de les autoritzacions dels canvis de dates i de zones.

Impulsar la celebració de competicions als ports marítims esportius i comercials, sigui amb noves gestions, amb la prevista modificació de la Llei de Pesca i Acció marítimes o amb altres actuacions de tipus social.

Donar suport a la cessió gratuïta de les canyes i equips de pesca decomissats als furtius per a les Escoles de Pesca de les Societats de Pescadors.

Continuar amb les accions preparades per aconseguir a Banyoles l’autorització de la pesca sense mort de depredadors amb esquers artificials biodegradables.

Oferir a les Societats de Pescadors la possibilitat de col·laborar amb les Unitats Regionals de Medi Ambient dels Mossos quant al control del furtivisme.

Assumptes jurídics:

Informar a les Societats que no han de pagar res ni estan afectades per les cartes judicials que reben producte d’unes actuacions d’ofici per tal que no prescriguin uns plets heretats de la Junta anterior que afecten exclusivament a la FCPEC.

Assumptes organitzatius:

Agrair públicament les actuacions de l’anterior delegada de Salmònids Dames, Sra. Mihaela Maria Nichitus, i obrir la convocatòria per trobar una esportista d’aquesta modalitat que vulgui ocupar aquesta vocalia vacant.

Avançar en el desenvolupament del programa nou de llicències federatives.

Procurar que a les fotos lliurades als mitjans de difusió per temes de competicions prevalguin els motius esportius front a les imatges de peixos atrapats i manipulats.

Continuar l’obertura de noves subseus federatives.

Notícia classificada a: federacio