CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2015

14 de gener de 2016

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2015

Per acord de la Junta directiva del dia 14 de desembre de 2015, se us convoca a l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC).

Dia: Dissabte 30 de gener de 2016

Hora: 10:00 hores primera convocatòria, 10:30 hores segona convocatòria

Lloc: Local Societat Unió de Pescadors Esportius Olesa de Montserrat. Plaça Països Catalans s/n – Local núm. 3 – 08640 Olesa de Montserrat (Barcelona)

NOTA: De 9:00 a 10:00 es realitzarà al mateix dia i lloc l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Clubs de Pesca Esportiva de Catalunya (ACPEC).

ORDRE DEL DIA

  1. Constitució de l’assemblea i nomenament d’interventors.
  2. Lectura de l’acta anterior i aprovació si s’escau.
  3. Informe de Presidència.
  4. Informe econòmic. Quotes afiliació.
  5. Reconeixement d’esportistes.
  6. Informe de las Àrees i calendari de competicions.
  7. Eleccions representants esportistes catalans en la Federació Espanyola.
  8. Ponències i mocions en cas que n'hagin de presentades.
  9. Torn obert de paraules sobre l’ordre del dia.

El secretari

Rodrigo Gonzalez Dávila

Barcelona, 14 de desembre de 2015

Notícia classificada a: federacio