FCPEC

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

Àrea  d’Aigua Dolça

Catalunya Aigua Dolça Dones, U/13, U/17, U/21

Dates: 20 i 21 de setembre 2008

Lloc: Riu Llobregat (Barcelona)

Concentració: Bar Kukro d’Esparreguera

Inscripció: Es podran inscriure tots aquells esportistes membres d’una associació de pesca federada, que estiguin en possessió de la Llicencia Federativa de Competició vigent.

Per inscriure a un esportista de les categories U/13, U/17 i U721 es obligatori fer constar la data de naixement. La edat mínima en la categoria de dones, per optar a participar en el Campionat d’Espanya de l’any 2009, es de 15 anys complerts a l’any 2008.

Reglament: Reglament de la FCPEIC, Aigua Dolça-COUP.

Horari de Competició

Dia 20 de setembre 2008:                                             Dia 21 de setembre 2008:

12,45 hores  Concentració i sorteig                                   07,30 hores  Concentració i sorteig

14,00 hores  Entrada pesquers                                         08,30 hores  Entrada pesquers

15,55 hores  Inici brumeig intensiu                                   10,25 hores  Inici brumeig intensiu

16,00 hores  Inici competició                                           10,30 hores  Inici competició

18,55 hores  Preavís final                                                 13,25 hores  Preavís final

         19:00 hores Final Competició                                           13:30 hores Final Competició

                                                                                              15:00 hores Clausura Campionat.

 

www.fcpeic.cat

e-mail: aiguadolca@fcpeic.cat