Boga ravell

Boga ravell

Trobarà dades com el nom científic, la llargària i l'hàbitat del peix
Boga ravell a la Viquipèdia.