Cap-pla

Cap-pla

Trobarà dades com el nom científic, la llargària i l'hàbitat del peix
Cap-pla a la Viquipèdia.