Llenguado nassut

Llenguado nassut

Trobarà dades com el nom científic, la llargària i l'hàbitat del peix
Llenguado nassut a la Viquipèdia.