Llobarro

Llobarro

Trobarà dades com el nom científic, la llargària i l'hàbitat del peix
Llobarro a la Viquipèdia.