Anfós blanc

Anfós blanc

Trobarà dades com el nom científic, la llargària i l'hàbitat del peix
Anfós blanc a la Viquipèdia.