Orada

Orada

Trobarà dades com el nom científic, la llargària i l'hàbitat del peix
Orada a la Viquipèdia.