Pagell

Pagell

Trobarà dades com el nom científic, la llargària i l'hàbitat del peix
Pagell a la Viquipèdia.