Sorell

Sorell

Trobarà dades com el nom científic, la llargària i l'hàbitat del peix
Sorell a la Viquipèdia.