Verada

Verada

Trobarà dades com el nom científic, la llargària i l'hàbitat del peix
Verada a la Viquipèdia.