Carta Conseller i Director General de Pesca i Afers Marítims

Honorable Sr. Joaquim Llena i Cortina
Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Gran Via, 612-614
08007 - Barcelona

Honorable Conseller,

El passat dia 3 de març va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària d'aquesta Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC), i entre les determinacions emanades de la mateixa, va haver la de comunicar al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, les següents consideracions:

  1. Fer palesa la satisfacció que les relacions existents actualment amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, han suposat una millora substancial en la gestió dels concursos de pesca durant el 2006.
  2. Comunicar la disposició d'aquesta FCPEC en arribar als acords amb el Departament d'Agricultura per seguir millorant la gestió dels concursos i la gestió de la Pesca marítima recreativa.
  3. La FCPEC considera que la pesca recreativa és una de les activitats més importants des del punt de vista social i econòmic existent actualment al litoral català, i considera necessari que el Departament d'Agricultura plantegi els mecanismes, per tal de dur a terme una promoció de la mateixa i una regulació adequada a la realitat. I que per a tal efecte s'ofereix tota la col.laboració i suport d'aquesta FCPEC.
  4. Que es comprova la existència d'una manca de control de l'activitat de la pesca marítima recreativa per part de l'Administració, que fa que existeixi una important inquietud en el col·lectiu, per les situacions que d'aquesta manca de control es deriven. Així:
    • S'observa com la majoria dels pescadors recreatius a mar no disposen de la llicència de pesca. I que això no millora sinó que es considera que va a més.
    • Aquesta manca de control comporta afectacions importants pels recursos naturals: cas dels eriçons de mar, que han sofert una important davallada a mans dels pescadors "recreatius". O socials: queixes d'altres usuaris del litoral: als ports esportius, a les platges per accidents amb hams, a mar per part de pescadors professionals per "l'intrusisme" de certs pescadors d'altura, etc.
  5. Les Societats de pescadors volen que li quedi especialment reflectida al Departament la situació en la que aquesta manca de control els hi comporta, en repetides ocasions, quan per exemple es disposen a senyalitzar la platja per a la realització d'un concurs, i reben les recriminacions d'altres usuaris de les platges que els acusen de crear conflictes o accidents. O quan recriminen a un altre pescador per no respectar la normativa existent en quant a nombre de canyes, distàncies, pescar en indrets no autoritzats, etc. tot fent palesa la indefensió en la que es troben davant d'ells.

Com a conclusió doncs volem comunicar-li que felicitem al Departament per la línia que esta duent a terme de col.laboració amb aquesta Federació Catalana per a la realització dels concursos de pesca. A la vegada que li sol·licitem que tal i com ja vàrem proposar al Departament, s'estableixi un Pla d'Ordenació de la Pesca Marítima Recreativa a Catalunya, que analitzes la situació i de les nostres poblacions piscícoles i les diferents formules de gestió per tal d'aconseguir els objectius de conservació de les espècies piscícoles i d'un aprofitament sostenible de les mateixes, tot potenciant en aquest sentit, la pesca recreativa, com una formula de desenvolupament social i econòmic.

I que de manera urgent, s'estableixin els mecanismes de control necessaris per aconseguir l'acompliment de la normativa vigent de la pesca marítima recreativa.

Tot restant a la seva disposició.
Ben atentament.

Lluis Pujal i Faurat
President

Barcelona, 28 de març de 2007