Carta Directora General del Medi Natural

Sra. Nuria Buenaventura
Directora General Medi Natural
DMAiH

Benvolguda Directora,

En la darrera Assemblea General d'aquesta Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, celebrada el passat 6 de març, es va encetar un procés democràtic i de participació entre les Societats de Pescadors per nomenar els representants de les mateixes que assistirien en les diferents comissions o grups de treball que redactaran la proposta de Pla d'Ordenació de la Pesca Continental a Catalunya, i el desenvolupament d'altres aspectes previstos a la Llei d'Ordenació Sostenible de la Pesca Continental de Catalunya. S'han triat democràticament aquells representants de les societats de pescadors que han mostrat un interès especial en participar directament i aquelles persones que sorgides del conjunt de totes les societats de pescadors catalanes han considerat oportú que les representin, i evitar postures unilaterals que no puguin defensar l'interes de la majoria, com desgraciadament ha passat en ocasions. Aquests representants assistirien al marge dels representants d´aquesta Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.

Aquestes persones son els Srs.

 • Salmònids
  • Manel Aguayo i Antoni Vilarrubla de la SPE de Riu de l'Ingla, Lles de Cerdanya i Alt Urgell
  • Federico Aragón de la SPE de Valls
  • Joan Serra de la SPE de Viladrau
 • Al·lòctons
  • Francisco Jose Jimenez de la SPE. AEBASS
  • Alex Rios i Ruben Elies de la SPE Catalunya Pro-Bass de Lleida.
  • Albert Rabasa de la SPE Amics del Bass de Barcelona.
 • Ciprínids
  • Blai Garcia de la SPE d'Olesa de Montserrat
  • Joaquim Vinyals de la SPE de Banyoles
  • Joan Rodriguez de la SPE de Lleida

Per part d'aquesta Federació Catalana participaran 4 persones que són els Srs.:

 • Ramón Aixalà, Adalbert Gili, Francesc Pagano i Àlex de Juan

Tot sol·licitant les corresponents convocatòries, que us demanem siguin realitzades amb urgència degut a que ja han passat 3 mesos des l'aprovació de la Llei, us saluda atentament.

Albert Vidal i Arconada
President

Barcelona, 26 de març de 2010