Repoblacions a les Zones de Pesca Controlada

NOTA INFORMATIVA

REPOBLACIONS A LES ZONES DE PESCA CONTROLADA

Per tal de mantenir informades a les Societats de Pescadors de Catalunya us comuniquem la situació en la que es troben actualment les repoblacions de truita a les Zones de Pesca Controlada:

 1. Repoblacions a ZPC dins Zona Truitera:

  Són repoblacions que es realitzen amb Truita Fario, procedent de les piscifactories del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH).

  El DMAiH ens ha comunicat que les durà a terme quan finalitzi la Diagnosi sobre la situació del Musclo Zebra a Catalunya, d'acord amb els Plans de repoblació proposats per aquesta Federació Catalana (FCPEC). Esperem que es finalitzi aviat.

 2. Repoblacions a ZPC Intensives

  Són repoblacions que es realitzen amb Truita Arc Iris a les ZPC Intensives. Es gestionen a través del Conveni vigent entre el DMAiH i aquesta Federació Catalana. El DMAiH aporta el finançament a la FCPEC, la qual l'executa en base a un Pla de repoblacions aprovat pel DMAiH.

  Fins ara el finançament havia estat realitzat a través d' "Addendes" al Conveni, però enguany el DMAiH ho vol fer a través d'un Concurs Públic. Això fa que fins que no es publiqui i adjudiqui aquest concurs no es poden adquirir ni alliberar truites. Hores d'ara no ha estat ni tan sols publicat l'anunci del concurs, pel que preveiem que com a molt d'hora estarà adjudicat i per tant es podria començar a poder repoblar al mes de maig.

  Hem sol·licitat al DMAiH, reiteradament, com es va documentar en la passada assemblea general, que busqui una fórmula per a que es pugui repoblar ja, tot tenint en compte que fa més de 2 mesos que es pesca als Intensius, i els pescadors no tenen perquè "pagar" els entrebancs burocràtics i administratius, perquè entre d'altres coses paguem una llicència de pesca.

  Aquesta Federació Catalana seguirà insistint i espera que el DMAiH tingui la suficient sensibilitat per a buscar formules administratives per a desencallar aquesta situació. Si eren valides fins ara les formules que hi havia no entenem per que no ho són ara.

Us mantindrem informats.

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.

Barcelona, 6 de març de 2007.